×
PR TRENDOVI powered by pioniri
main_img_blog_trendovi

PR TRENDOVI

Kada smo prošle godine pripremali PR trendove za 2019. godinu istakli smo opreznost s obzirom na razvoj novih tehnologija i nepredvidivu brzinu kojom se odražavaju na komunikacije. I ove godine ćemo se držati iste formule, a fokus ćemo staviti na varnice koje su se u komunikacijama već pojavile na domaćem tržištu, sa tendencijom da se još značajnije rasplamsaju u narednoj godini.

01 SVRHA

Korporativna svrha kao PR pojam je aktuelna već duži niz godina, a u sezoni 2020. na velika vrata ulazi i na domaće tržište korporativnih komunikacija. U najkraćem, korporativna svrha je osnova poslovne strategije, ona proizilazi iz biznisa, ali mnogo važnije – pomaže pri rešavanju nekog društvenog problema i doprinosi dobrobiti društava. Ona je ta koja ljude pokreće na pozitivnu društvenu promenu, a transparentno se komunicira internim i eksternim javnostima. Posmatrano iz ugla brendova, svrha se u praksi najčešće ogleda u negovanju jednakosti, brige o okruženju i ujedinjenju društva. Iz ovog opisa možete prepoznati i neke od kampanja realizovanih u 2019. godini, a verujemo da će takav pristup biti još dominantniji u narednoj.

02 STRATEŠKA ULOGA KOMUNIKACIJA

I prošle godine smo pisali o tome da je uloga PR-a tu da sagleda širu sliku, predložene (kreativne, digitalne, integrisane) kampanje ukrsti sa društveno-političkim okolnostima, testira ih na potencijalno krizne situacije i postavi ih u kontekst dugoročne strategije. Ovo je takođe trend koji će biti još dominantniji. U suprotnom, PR će biti tu da kestenje vadi iz vatre i osmišljava reaktivni narativ.

seo

03 ETIKA

Uprkos senzacionalizmu, lažnim vestima i konceptu post-istine, koji su dominantni na našem tržištu kao i bilo gde u svetu, korporativne komunikacije ostaju stub etike u medijskoj sferi. Ujedno, etika ostaje stub očuvanja kredibiliteta PR profesije.

04 MERENJE REZULTATA

Broj objava, komercijalna vrednost, broj lajkova i slično, odavno nisu parametar na koji se oslanjamo prilikom prikazivanja rezultata svog rada. U tom više što u medijima, naročito štampanim, gotovo da nema korporativnog intervjua (ma koliko bio značajan za privredu) koji nije objavljen kao deo zakupljenog medijskog prostora. I sada, a u budućnosti i još više, uspeh rada PR stručnjaka meriće se efektima koje naš rad ima na poslovanje. Kako ćemo to prikazati i dokazati, na nama je da osmislimo.

05 RADOZNALOST KAO KOMPARATIVNA PREDNOST

Ima li nas koji ne razmišljamo da će nas sutra baš na našem radnom mestu zameniti veštačka inteligencija? Dobra vest je da se to ipak neće desiti tako brzo, a druga dobra vest je da ćemo kada se to desi, konačno imati kome da delegiramo operativu, kako bismo se mi, PR stručnjaci, bavili strateškim stvarima. Možda će roboti pisati saopštenja, ali će od nas zavisiti o čemu.


Radoznalost kao osobina koju ne možete ugraditi u veštačku inteligenciju ostaje naša komparativna prednost, način da budemo korak ispred, način da prepoznajemo pravilnosti (ili će za nas to raditi big data) i tumačimo ih tako da budu korisne za kreiranje kampanja.

text-img