×

PR TRENDOVI 2021.

Predviđati šta će se dešavati u narednoj godini, verujem da nikad nije bilo nezahvalnije. Pandemija je u tolikoj meri promenila sve da je veliko pitanje da li ćemo više ikada živeti i raditi na način na koji smo navikli pre pandemije. Ono što se u pandemiji pokazalo krucijalnim jesu komunikacije i sigurna sam da je najviši menadžement u kompanijama osvestio važnost i značaj komunikacija kao nikada do sada. Usudiću se da ipak iznesem svoje mišljenje o onome šta bi mogao biti fokus kada pričamo o komunikaciji u godini i godinama koje su pred nama.

main_img_blog_trendovi

01 Strateška komunikacija

Bez obzira da li radimo u ovako neuobičajenom vremenu i nepoznatim okolnostima koje nam je donela pandemija ili u sasvim regularnim uslovima, strategija je suština i baza komunikacije. Mislim da ljudi baš i ne razumeju šta tačno znači strateška komunikacija, pa ću pokušati da pojasnim. Komunikacija je strateška kada organizacija sistematski i dosledno primenjuje komunikaciju kao podršku ostvarenju poslovnih ciljeva. Drugim rečima, strateška komunikacija je definisana ishodom i postizanjem cilja i radom unazad. Stručnjaci za komunikacije integrišu znanje iz mnogih oblasti - poslovanja, marketinga, brendiranja, antropologije i ljudske psihologije, poslovne diplomatije, prikupljanja podataka i analitike, digitalne strategije i platformi, lobiranja i još mnogo toga. Ono na šta se svodi strateška komunikacija je neophodnost da učite, angažujete se i slušate, da pokušate da razumete kako drugi ljudi gledaju na vas, na vaš cilj ili na vašu kompaniju. Unapred razmislite o tome kako će se doživljavati ono što radite i govorite i shodno tome planirajte aktivnosti.

02 Odnosi sa javnošću

Odnosi s ciljnim javnostima, bilo da su to zaposleni kroz internu komunikaciju ili saradnici, investitori, kupci, partneri i regulatorna tela kroz eksternu komunikaciju, pokazali su se kao najbitnija karika od početka pandemije. Suština je da danas o bilo kojoj ciljnoj grupi da se radi, ona želi da bude angažovana, a nema bolje industrije od PRa koja to može da omogući kroz informisanje umesto promovisanja, sticanje poverenje, razvijanje priče i dvosmerne komunikacije umesto pukog isporučivanja poruka. Navike ciljnih javnosti se menjaju, a to znači da i mi koji se bavimo odnosima s javnošću moramo da učimo nove veštine, da efikasnije koristimo istraživanja i tehnologiju kako bismo upoznali svoje ciljne javnosti na onim platformama na kojima se one nalaze. Tehnologija će sigurno nastaviti da menja načine na koje vodimo PR kampanje.

03 Personalizacija

Ako nas je COVID-19 nečemu naučio, mislim na nas komunikatore, to je da je personalizacija sada od ključne važnosti za PR i marketing. Sada je važnije nego ikad izgraditi poverenje kod ciljnih grupa i angažovati ih kako bi ostali lojalni brendu. To znači da će PR profesionalci morati da budu još bolji u slušanju potrošača. Mi, koji se bavimo komunikacijama, moramo da radimo sa podacima o ciljnoj grupi zasnovanim na ponašanju, željama, navikama... Pre pojave društvenih mreža i digitalnih medija, kompanije i brendovi su sa svojim ciljnim javnostima komunicirale na statičan i pasivan način, sada je to dvosmerna komunikacija koja mora da bude pravovremena, primerena i precizna ka svakoj ciljnoj grupi, svakom potrošaču.

04 Moć je u sadržaju

Komunikatorima je posao da kreiraju sadržaj i tako će i ostati. Međutim, danas u eri društvenih mreža i onlajn medija, sadržaj je bukvalno svaka komunikacija. Sadržaj koji se danas kreira zasnovan je na korisničkom iskustvu i mnogo je važno kako taj sadržaj prenosite do svoje ciljne grupe. Razumevanje šta je našoj ciljnoj javnosti potrebno, kako reaguje i kako stvoriti jedinstveno, koherentno iskustvo za nju biće u osnovi sadržaja koji se bude plasirao narednih godina.

05 Influenseri

Osnovna veština koju mi kao PR profesionalci posedujemo je sposobnost prilagođavanja. Jedna od najefikasnijih praksi PRa je platforma koju kreiramo da bi ispričali priču. To je veština koju usavršavamo - koristeći našu sposobnost stvaranja sadržaja na način koji će privući publiku i zadržati je. Ovde dolazimo do influensera jer je temelj onog što oni rade da pričaju priče o svom životu, vizuelno i verbalno privlačeći pažnju svoje publike. Mi za naše klijente angažujemo influensere kao glas od poverenja u svojim zajednicama. A influenseri, dobijajući informacije od PRa o brendu ili kompaniji, postaju medij koji zna kako da komunicira sa svojom publikom i šta treba da uradi ili kaže da bi se ljudi angažovali. Digitalni mediji i društvene mreže su pomogle nama iz PR industrije da steknemo uvid i jasnije razumemo koju vrstu sadržaja žele korisnici. Influenseri omogućavaju brendovima da dođu do lojalne publike, što rezultira kvalitetnim angažovanjem. Stoga je moj savet da se obavezno u PR strategiju uključi i angažman influensera. Jednom kada započnete izgradnju odnosa sa influenserima, posebno relevantnim za koje se i dalje smatra da su na „mikro“ nivou, mogli biste stvoriti ozbiljno efikasne ambasadore brendova koji će priču kompanije i brenda strastveno pričati svojim pratiocima.

seo