×

DEVELOPMENT TRENDOVI 2021.

main_img_blog_trendovi

01 Cloud Computing

Cloud računarstvo stiče sve veću popularnost. Kako se sve više preduzeća prihvata usvajanja cloud modela, a isporuka podataka iz "oblaka" na naše uređaje postaje sve važnija za svakodnevni život, možemo očekivati da će se ove promene dodatno ubrzati tokom 2021.godine. Pružanje usluge na zahtev korisnika, smanjenje troškova, lakše korišćenje i dostupnost cloud servisa dovele su do naglog porasta ovog trenda. Kako se servisi poput GoogleDrivea, Salesforcea, DropBoxa sve više koriste u svakodnevici korisnika, tako se i kompanije pre odlučuju za servise renomiranih kompanija - Amazon AWS, Google Cloud, DigitalOcean i drugih. Njihovim korišćenjem raste popularnost prelaska sa tradicionalne na cloud infrastrukturu među srednjim i malim preduzećima na globalnom nivou.

Cloud gaming obećava revoluciju nudeći nam instant pristup ogromnim bibliotekama igara koje se mogu igrati uz mesečnu pretplatu. U 2021. više nas će raditi na virtuelnim cloud desktopima, što u osnovi znači da se naše celokupno radno okruženje isporučuje kao servis sa Clouda na ekran laptopa ili desktopa na kome radimo.

02 Aplikacije i alati za video-konferencije

Povezanost sa drugim ljudima nikada nije bila izazovnija. Proteklih meseci isplivale su neke vrlo zanimljive besplatne aplikacije za video-konferencije koje pretenduju da postanu neizbežan alat za komunikaciju u kompanijama, pa i u privatnom životu. S obzirom na stanje u svetu praćeno pandemijom, sve veći broj kompanija svojim zaposlenima omogućava rad od kuće, te se očekuje da će u 2021. doći do porasta broja novih i unapređenja postojećih aplikacija za video-konferencije. One će omogućiti da veći broj korisnika može da prisustvuje pozivu, bez ograničenja trajanja samog poziva. Napredak će se ogledati u manjem opterećenju korisnika u vidu registracije, instaliranja aplikacije i slično, ali i u kompleksnijim, zanimljivijim i zabavnijim virtuelnim mogućnostima prilikom poziva (pored trenutnih promena pozadina).

03 Chatbot

I naredne, kao i prethodnih godina, dosta će se raditi na razvoju pametnijih chatbotova. Očekujemo da ćemo u 2021, uz pomoć AI, doći do još naprednijih chatbotova – onih koji će davati manje generičke odgovore, koji će bolje razumeti pitanja i moći da ponude prava rešenja. Dosta velikih kompanija uključilo se u njihov razvoj, te se može očekivati sve šira implementacija istih i veća zastupljenost na vebsajtovima.

04 Cyber security

Sa pandemijom koje smo svi svedoci, cyber bezbednost je dobila na značaju i postala itekako relevantna. Usled porasta broja napada malicioznih hakera na banke, ali i servere, sve više se javlja potreba za ovom granom. Trendu zainteresovanosti za nju doprinosi i sve veći broj ljudi koji rade van kancelarije.

seo