×
BANKARSTVO powered by pro-credit
main_img_blog_trendovi

TRENDOVI U BANKARSTVU

Znatno brži ritam života, sve kompleksniji zahtevi klijenata i astronomski brz razvoj savremenih tehnologija su neki od ključnih faktora koji diktiraju pravac u kom se kreće, ali i u kom će se kretati dalji razvoj bankarstva. I to ne samo u svetu, već svakako i kod nas. Upravo ovi faktori već danas usmeravaju i kreiraju neke od najsnažnijih trendova u domaćem svetu bankarstva, otvarajući nove etape i nivoe njegovog razvoja, odnosno evolucije.

01 Plaćanja – uvek i svuda

Nesumnjivo je da će se, u poslovnom i životnom smislu, najveći pomaci u periodu koji dolazi desiti upravo kada je reč o načinu na koji građani danas obavljaju svoja plaćanja i novčane transfere. Priča o internet i mobilnom bankarstvu već odavno nije ništa novo, ali je sasvim očigledno da će neke od ključnih novina u svetu bankarstva upravo dogoditi u svetu bezgotovinskih transakcija. Sva ta nova rešenja će krajnjim korisnicima omogućiti da svojim novcem na računu slobodno upravljaju u svakom momentu i bukvalno sa svakog mesta.

Činjenica je da najverovatnije nismo daleko od trenutka kada će u mnogim zemljama internet biti proglašen za javno dobro i resurs koji će svi moći besplatno da koriste na svakom mestu. Takođe, evidentno je da će se tehnologija plaćanja sve više kretati ka takozvanim „fingerprint“ plaćanjima, odnosno ka rešenjima koji će klijentima omogućiti da uz što manje uređaja, gedžeta i aplikacija obavljaju novčane transfere i to na veoma bezbedan i pouzdan način.

02 Cloud bankarstvo

Upravljanje, skladištenje i pametno korišćenje podataka je od uvek bio jedan od ključnih izazova u svetu bankarstva. Taj izazov nije prevaziđen ni do danas. Zbog toga se u osnovi modernog bankarstva i danas sve više nalazi IT tehnologija, algoritmi, aplikacije i programi koji bankarima omogućavaju da na bezbedan i pametan način savetuju i opslužuju svoje klijente.

Činjenica je da će se bankarski serveri sa zemlje premestiti u oblake, kao da će se time forma i usporena IT struktura značajno ubrzati i učiniti fleksibilnijom i lakšom za kasnija unapređenja. Najveću korist od toga bi trebalo da osete krajnji korisnici, budući da će uvođenje cloud tehnologije u bankarske sisteme bankama omogućiti da mnogo jednostavnije, povoljnije i brže inoviraju svoje core sisteme i da klijentima isporučuju kvalitetniju uslugu.

seo

03 Veći benefiti i komfor za klijente

Sasvim je jasno da će klijenti banaka u narednom periodu uz klasične finansijske usluge dobijati i sve više drugih povoljnosti. Osiguranje i različite kartice poverenja su benefiti koji već na mnogim mestima postoje, ali to nije kraj. Bankarstvo je neizostavan aspekt posla i života, sve prisutniji u bezmalo svim sferama. Kombinuje se i sa uslugama sa kojima se ranije činio nespojivim. Zbog toga će u narednom periodu i same ekspoziture banaka više ličiti na kafee nego na banke, a sve u želji da se komfor klijenata značajno unapredi i omogući da bavljenje bankarstvom ne bude opterećenje.

04 Štednja i opet štednja


Iako živimo u vremenu sveopšte potrošnje i trenutku kada svi žele sve i odmah, evidentno je da će se u narednom periodu ipak razvijati i kultura štednje.Doprinos tome će svakako dati i moderne aplikacije uz koje će klijenti ubuduće moći mnogo jednostavnije da prate svoje troškove, analiziraju ih i optimizuju.

text-img

Na taj način će biti u mogućnosti da razvijaju kulturu štednje, ali i da je na odličan način kombinuju sa svojim potrošačkim tempom života.